ภาพกิจกรรม
 

สถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส

สถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนเบย์กระบี่ ตำบลอ่าวนาง อ.เมือง

เอกสารแนบ :

ประธาน
ประธาน  

ท้องถิ่นจังหวัด กล่าวรายงาน
ท้องถิ่นจังหวัด กล่าวรายงาน  

ลงทะเบียน
ลงทะเบียน  

ขอบคุณวิทยากร
ขอบคุณวิทยากร  

เชิดหนังตะลุง
เชิดหนังตะลุง  

กิจกรรม
กิจกรรม  

กิจกรรม
กิจกรรม  

กิจกรรม
กิจกรรม  

กิจกรรม
กิจกรรม  

มอบประกาศ
มอบประกาศ  

มอบรางวัล
มอบรางวัล  

ท้องถิ่นจังหวัด กล่าวปิดการอบรม
ท้องถิ่นจังหวัด กล่าวปิดการอบรม