ภาพกิจกรรม
 

งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทย

กิจกรรมภาคค่ำ

เอกสารแนบ :

ท้องถิ่นจังหวัด
ท้องถิ่นจังหวัด  

มอบของรางวัล
มอบของรางวัล  

การแสดง อ.เมือง
การแสดง อ.เมือง  

คนมาร่วมงาน
คนมาร่วมงาน  

การแสดง เทศบาลเมือง
การแสดง เทศบาลเมือง  

การแสดงจาก อ.คลองท่อม
การแสดงจาก อ.คลองท่อม  

การแสดง อ.เหนือคลอง
การแสดง อ.เหนือคลอง