ภาพกิจกรรม
 

การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ จัดประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยนควีนเบย์ อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
โดยมี นายสมาน แสงสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในที่ประชุม

เอกสารแนบ :

1
1  

2
2  

3
3  

4
4  

5
5  

6
6