ภาพกิจกรรม
 

ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯ

ณ ห้องประชุมปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่

เอกสารแนบ :

ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่เปิดประชุม
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่เปิดประชุม  

ตั้งใจฟัง
ตั้งใจฟัง  

ตั้งใจฟัง
ตั้งใจฟัง  

ตั้งใจฟัง
ตั้งใจฟัง  

ท้องถิ่นอำเภอลำทับ
ท้องถิ่นอำเภอลำทับ  

หัวหน้าสาโรจน์ ชี้แจง
หัวหน้าสาโรจน์ ชี้แจง  

มอบประกาศ
มอบประกาศ  

มอบประกาศ
มอบประกาศ  

มอบประกาศ
มอบประกาศ  

มอบประกาศ
มอบประกาศ  

มอบประกาศ
มอบประกาศ  

มอบประกาศ
มอบประกาศ