ภาพกิจกรรม
 

สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57 ณ ห้องประชุม ปกาสัย หอวัฒนธรรม จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557

เอกสารแนบ :

1
1  

2
2  

3
3  

4
4