ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ผลการพิจารณาผลการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อโทรทัศน์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

ผลการพิจารณาผลการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อโทรทัศน์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

เอกสารแนบ :

หนังสือ   สิ่งที่ส่งมาด้วย