ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบลศาลาด่าน

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบลศาลาด่าน ภายใต้โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของจังหวัดกระบี่

เอกสารแนบ :

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ   ร่างประกาศจังหวัดกระบี่