ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสุด ระดับปฏิบัติงาน

เอกสารแนบ :

ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุ