ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ยกสูง)

เอกสารแนบ :

ประกาศสอบราคาซื้อ   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ