ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ(MOU) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและเส

ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ(MOU) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

เอกสารแนบ :

หนังสือ