ข่าวประชาสัมพันธ์
 

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดตามเว็บ http://www.dlaapplicant2560.com/Main/FrmAnnounceNews.aspx?TestTypeId=iep%2frNIfLH0%3d&Year=qbGV1RDISO0%3d&PeriodNo=iep%2frNIfLH0%3d&IpS=w8CIKRgn%2f7E%3d

เอกสารแนบ :