ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศรายชื่อ โครงการฝึกอบรมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบั

ประกาศรายชื่อ โครงการฝึกอบรมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของ อปท.

เอกสารแนบ :

จัดรุ่น 1   จัดรุ่น 2   จัดรุ่น 3   จัดรุ่น 4