ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ด่วนที่สุด การกรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี

ตามหนังสือกรมฯ http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2013/2/11768_1.pdf?time=1360045160474 เรื่อง การกรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น ขอความร่วมมือบุคลากรหรือ จนท.รับผิดชอบกรอกข้อมูลลงใน www.cmss-dla.comด้วย โดยขอให้โทรศัพท์มารับ user name และ password ได้ที่หัวหน้าสุริยา เบอร์โทร 0814169595 หรือ 075611899

เอกสารแนบ :