ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเก็บขยะบริเวณจุดเสี่ยงในการทิ้งขยะและจุดที่มีผู้นำขยะมาทิ้งซ้ำซาก

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

หนังสือ