ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารแนบ :

หนังสือ