ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ขององค์กรปกครองส่วนท้

โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารแนบ :

หนังสือ