ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประ

กบ 0023.2/ว1167 ลว 12 มีค 61 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ