ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครูฯ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยารอบเดือ

กบ 0023.2/3118 ลว 14 มีค 61 แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน2558 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ