ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีพ.ศ. ๒๕๒๑ถึง พ.ศ.

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ