ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารแนบ :

หนังสือ