ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

เชิญประชุมชี้แจงการสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของ อปท.

กบ 0023.2/ว129 ลว 7 มิย 61 เชิญประชุมชี้แจงการสำรวจตำแหน่งว่างและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ