ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลุกจ้างของเทศบาลรับจ้างเหมา

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ