ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกซื (e-Learning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.

การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกซื (e-Learning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.

เอกสารแนบ :

หนังสือ