ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

เชิญประชุมเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารแนบ :

หนังสือ   แบบรายงาน