ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ขอความร่วมมือเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรอต ตามโครงการส่งเสริ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ