ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสมรรถนะความสามารถของบุคลากรท้องถิ่น ด้วยมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digtal

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ