ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การยกระดับ และพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

การยกระดับ และพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจสู่ตลาดประชารัฐปลอดภัยท้องถิ่นสุขใจ

เอกสารแนบ :

การยกระดับและการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน