ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดโครงการฝึกอบรม “การเตรียมความพร้อมการสำรวจทรัพย์สินข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้า

การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดโครงการฝึกอบรม “การเตรียมความพร้อมการสำรวจทรัพย์สินข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ทันกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562”

เอกสารแนบ :

หนังสือ