ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมการสำรวจทรัพย์สินข้อมูลที่ดิ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมการสำรวจทรัพย์สินข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทันกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562”

เอกสารแนบ :

หนังสือ