ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดโครงการฝึกอบรม “การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดการข้อมูลจากกรมที่ดิน

การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดโครงการฝึกอบรม “การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดการข้อมูลจากกรมที่ดินสู่การสำรวจข้อมูลภาคสนามให้ทันต่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 มกราคม 2563”

เอกสารแนบ :

หนังสือ