ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ