ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

สำรวจข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. (ยกเว้น ขรก.ครู และ พนง.ครู)

กบ 0023.2/ว139 ลว 19 สค 63 สำรวจข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. (ยกเว้นข้าราชการครูหรือพนักงานครู)

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ