ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ :

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก