ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.อบต.จ.กระบี่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ประกาศ ก.อบต.จ.กระบี่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่4) พ.ศ.2551 ลว 2 กย 51

เอกสารแนบ :

กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล