ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ฯลฯ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ