ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2564

กบ 0023.2/ว26 ลว. 22 กพ 64 แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2564

เอกสารแนบ :

1.แจ้งมติ ก.อบต 2/2564   2.มติ ก.อบต 2/2564