ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท.

เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท.

เอกสารแนบ :