ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น info ใหม่

การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น info ใหม่

เอกสารแนบ :

การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง