ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะให้สูงขึ้น

แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

เอกสารแนบ :

แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่