ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ซักซ้อมแนงทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

กบ 0023.2/ว 5094 ลว 8 ตุลาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับการเทียบตำแหน่งและอัตราเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอนตำแหน่งครู ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ