ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ข้อแนะนำการดำเนินการกรณีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท.

กบ 0023.2/ว 5145 ลว 12 ตุลาคม 2564 เรื่อง ข้อแนะนำการดำเนินการกรณีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท.

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ