ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ

เอกสารแนบ :

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา