ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

โครงการสัมมนา เรื่อง เปิดใจ ไขปัญหา ท้องถิ่นถามมา สตง. ตอบไป วินัยการเงินการคลังของรัฐ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “เปิดใจ ไขปัญหา ท้องถิ่นถามมา สตง. ตอบไป” : วินัยการเงินการคลังของรัฐ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ