ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)กรณีพ้นจากตำแหน่ง

กบ 0023.2/ว 6565 ลว 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)กรณีพ้นจากตำแหน่ง

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ