ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย ในการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยผ่าน Zoom

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย ในการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ