ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงานครู

กบ 0023.2/ว 170 ลว 11 มกราคม 2565 เรื่อง คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงานครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ