ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

โครงการอบรมผู้บริหารท้องถิ่น ด้านการศึกษาในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาและจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก

การร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการอบรมผู้บริหารท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงาน ด้านการศึกษาในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาและจัดการศูนย์พัฒนาเด็กตามกฎหมาย และแผนการศึกษาแห่งชาติ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ