ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA

ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement)

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ