ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แจ้งยกเลิกการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ฯ

แจ้งยกเลิกการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ