ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

เปลี่ยนแปลงระยะเวลาชำระเงินลงทะเบียนอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมทต. เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ

แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ